rss

Jadachy uczciły 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie…” – znamienne słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 listopada 2018 roku nabrały szczególnego znaczenia dla mieszkańców Jadachów, bowiem w tym dniu odbyło się uroczyste odsłonięcie kamienia i tablicy pamiątkowej poświęconej Ojcom Niepodległości i lokalnym bohaterom.
Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w parafialnym kościele z udziałem pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach
i Ochotniczej Straży Pożarnej, społeczności szkolnej, mieszkańców i licznych gości.
Następnie w patriotycznym marszu udano się do miejsca, gdzie stoi pamiątkowy kamień. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Jako pierwsza głos zabrała prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Elżbieta Głaz, podkreślając w swym wystąpieniu, iż Niepodległość to wielki dar i dzieło wielu ludzi, między innymi bohaterów z Jadachów. Dziś dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców, stowarzyszenia oraz samorządu gminnego powstaje szczególne miejsce zadumy i refleksji, miejsce czci i szacunku, już na zawsze wpisane w historię miejscowości. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon gratulując inicjatywy mieszkańcom i apelując m.in. o pielęgnowanie i troszczenie się o wolność i niepodległość, bowiem nie są one dane raz na zawsze. Kolejnym punktem był akt odsłonięcia kamienia i tablicy pamiątkowej, którego dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy Elżbieta Głaz oraz uczennica Szkoły Podstawowej w Jadachach Patrycja Kosior. W kolejnym punkcie uroczystości proboszcz parafii ks. Jan Niemiec dokonał aktu poświęcenia pomnika, po czym poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i znicze.
W imieniu Samorządu Powiatowego kwiaty złożyli członkowie Zarządu: Jerzy Sudoł i Danuta Serafin, radny Marek Zięba oraz sekretarz Kazimierz Błasiak.
W imieniu Samorządu Gminnego kwiaty złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordom, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski oraz radni Tomasz Wolan, Marian Tomczyk, Stanisław Skimina.
W imieniu Szkoły Podstawowej w Jadachach kwiaty złożyli dyrektor szkoły Bernarda Głowacka oraz przedstawiciele samorządu szkolnego: Grzegorz Rawski i Katarzyna Zych
W imieniu mieszkańców i Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy kwiaty złożyli sołtys wsi Józef Grdeń i prezes stowarzyszenia Elżbieta Głaz
Kolejnym punktem uroczystości było wmurowanie „ Kapsuły czasu” , w której uczniowie tutejszej szkoły zamieścili życzenia dla Polski z okazji „Jej” święta, z nadzieją, że po otworzeniu kapsuły za 100 lat wszystkie życzenia spełnią się.
Na koniec została odśpiewana Rota i wszyscy udali się do szkoły na patriotyczną wieczornicę przygotowaną przez nauczycieli, dzieci i młodzież.
Podczas wieczornicy prezes stowarzyszenia przekazała założoną z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Kronikę dziejów i ważnych wydarzeń z życia Jadachów i ich mieszkańców” najstarszemu mieszkańcowi Jadachów Józefowi Rzepeckiemu. Kronika będzie krążyć wśród mieszkańców, którzy zechcą spisać swoje cenne wspomnienia z życia swojego i miejscowości. Dzięki takiej inicjatywie powstanie cenna pamiątka i świadectwo dla przyszłych pokoleń.
Za pamięć o przeszłości, kultywowanie i szerzenie tradycji patriotycznych i kombatanckich symbolicznym dyplomem z podziękowaniami i kwiatami zostali obdarzeni mieszkańcy: Maria Kosmala i Władysław Jadach.
Prezes stowarzyszenia podsumowała zrealizowany projekt „Zatrzymaj się na chwilę”, którego zwieńczeniem było wybudowanie pamiątkowego obelisku i dzisiejsze uroczystości. Podziękowała serdecznie Panu Burmistrzowi za przekazanie mieszkańcom pamiątkowej tablicy, Zarządowi Starostwa Powiatowego za dofinansowanie zakupu materiałów na postument oraz Panu Tomaszowi Nerce za wykonanie w ramach wolontariatu wraz ze swoimi pracownikami całego pomnika.
Podczas wieczornicy goście mogli obejrzeć wzruszający program artystyczny pod hasłem „ Bóg, Honor, Ojczyzna” w wykonaniu uczniów młodszych i starszych przygotowanych przez nauczycieli – wychowawców: Beatę Barwińską, Małgorzatę Zbyrad, Elżbietę Głaz, Bernardę Orzech oraz Damiana Wdowiaka – oprawa muzyczna, a także wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu „Bielowianek” zespołu ludowego z Rozalina. Zwyczajem staropolskim pani dyrektor szkoły poczęstowała wszystkich świeżym, pachnącym chlebem, ale nie zabrakło też słodkich ciastek i gorącej herbaty.
Nasz projekt „Zatrzymaj się na chwilę” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Projekt współfinansowany również przez samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Stalowowolski, Powiat Tarnobrzeski oraz Gminę Nowa Dęba.
Dziękujemy prezesowi Fundacji Fundusz Lokalny SMK Zaleszany Stanisławowi Basce oraz wszystkim szanownym gościom i licznie przybyłym mieszkańcom na wspólne obchody wydarzeń, które mają miejsce raz na 100 lat.
Dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi Janowi Niemcowi, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach Tadeuszowi Jadach, wiceprezesowi Krzysztofowi Pająkowi oraz dyrektor szkoły Bernardzie Głowackiej za aktywne włączenie się w organizację uroczystych obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy