rss

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy powstało w marcu w 2003 roku z inicjatywy Rady Rodziców oraz dyrektor szkoły w Jadachach Bernardy Głowackiej. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został ówczesny sołtys wsi pan Andrzej Jadach, następnie funkcję tą sprawowała pani Kazimiera Brzuszek. Od czerwca 2007 roku stowarzyszeniem kieruje pani Elżbieta Głaz. Obecnie stowarzyszenie liczy 24 członków. Skupia ludzi w różnym wieku, różnych zawodów, ale mających wspólny cel tj. zmienianie naszej rzeczywistości na lepszą, budowanie aktywnej, zintegrowanej społeczności, sianie ziarenka inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji wsi Jadachy. Stowarzyszenie opiera się głównie na społecznej pracy swoich członków, nie prowadzi działalności gospodarczej. Działania organizacji ukierunkowane są przede wszystkim na ekorozwój i promocję zdrowego stylu życia. Współpracuje z władzami samorządowymi, lokalnymi organizacjami społecznymi i instytucjami. Organizacja pozyskuje środki, biorąc udział w konkursach organizowanych przez samorząd gminny, fundacje i inne instytucje, dzięki czemu podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społeczności.