rss

Zarząd

Elżbieta Głaz – Prezes,

Marzena Tomczyk – Wiceprezes

Halina Nerka – Skarbnik

Anna Pająk – Sekretarz

Aneta Tomalska – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Ewa Turbak – Przewodniczący

Stefania Jadach – sekretarz

Małgorzata Zych – członek

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

Andrzej Majkut – Przewodniczący

Julia Wiącek – I zastępca

Beata Barwińska – II zastępca

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

Tadeusz Jadach

Alina Zych

Barbara Kosmala

Barbara Wdowiak

Anna Stagraczyńska

Bernarda Głowacka

Małgorzata Zbyrad

Agnieszka Tomczyk

Alicja Zych

Małgorzata Kiwak

Stanisław Wilk